• Download
 • ปีการศึกษา 2563
  => บัญชีรายชื่อ ม.1
  => บัญชีรายชื่อ ม.2
  => บัญชีรายชื่อ ม.3
  => บัญชีรายชื่อ ม.4
  => บัญชีรายชื่อ ม.5
  => บัญชีรายชื่อ ม.6

 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • ที่

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  ปี พ.ศ. ที่เริ่มต้น

  ปี พ.ศ. ที่สิ้นสุด

  1

  นายสมิท  จันทยุทธ

  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

  พ.ศ. 2518

  พ.ศ. 2518

  2

  นายประเวศน์  ช่างสาร

  ครูใหญ่

  พ.ศ. 2518

  พ.ศ. 2520

  3

  นายสุวพิศ  สุภาพ

  ครูใหญ่

  พ.ศ. 2520

  พ.ศ. 2521

  4

  นายประสิทธิ์  จิตธรรมมา

  อาจารย์ใหญ่

  พ.ศ. 2521

  พ.ศ. 2524

  5

  นายพนัส  วุฒิสาร

  อาจารย์ใหญ่

  พ.ศ. 2524

  พ.ศ. 2529

  6

  นายดำเนิน  สีหนาท

  ผู้อำนวยการ

  พ.ศ. 2529

  พ.ศ. 2535

  7

  นายจำรัส  สุวรรณบุตร

  ผู้อำนวยการ

  พ.ศ. 2535

  พ.ศ. 2542

  8

  นายประยม  วงศ์นาม

  ผู้อำนวยการ

  พ.ศ. 2542

  พ.ศ. 2545

  9

  นายสิทธิ์ศักด์  โสภา

  ผู้อำนวยการ

  พ.ศ. 2545

  พ.ศ. 2550

  10

  ว่าที่พันตรีประดิษฐ์  ศรีหริ่ง

  ผู้อำนวยการ

  พ.ศ. 2550

  พ.ศ. 2553

  11

  นายจิระศักดิ์  ชัยชนะทรัพย์

  ผู้อำนวยการ

  พ.ศ. 2553

  พ.ศ. 2556

  12

  นางอารีรัตน์  ศรีแสงรัตน์

  ผู้อำนวยการ

  พ.ศ. 2556

  พ.ศ. 2559

  13

  นายรังสรรค์  ศึกรักษา

  ผู้อำนวยการ

  พ.ศ. 2559

  พ.ศ. 2561

  14

  นางนิรามัย  พลสนอง

  ผู้อำนวยการ

  พ.ศ. 2561

  ปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-28 20:43:12 น.

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042372068 อีเมล์: suwanpit.ac.th@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุทธนา มงคลล้ำ โทรศัพท์: 0981283995 อีเมล์: mongkollum.tong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]