• Download
 • ปีการศึกษา 2563
  => บัญชีรายชื่อ ม.1
  => บัญชีรายชื่อ ม.2
  => บัญชีรายชื่อ ม.3
  => บัญชีรายชื่อ ม.4
  => บัญชีรายชื่อ ม.5
  => บัญชีรายชื่อ ม.6

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 

  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ภายในปี  2563


  คติพจน์ของโรงเรียน         เรียนดี  มีน้ำใจ  ใฝ่คุณธรรม
  ปรัชญาของโรงเรียน         ปัญญา  ประดุจดังอาวุธ
  อัตลักษณ์ของผู้เรียน         ผู้เรียนมีคุณธรรม
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน      รักความเป็นไทย
  คติธรรมของโรงเรียน        สุขา  สังฆัสสะ  สามัคคี 
                                      (ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ  นำมาซึ่งความสุข)


   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-28 20:43:12 น.

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042372068 อีเมล์: suwanpit.ac.th@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุทธนา มงคลล้ำ โทรศัพท์: 0981283995 อีเมล์: mongkollum.tong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]