โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                  1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานสากล

                  2. จัดทำหลักสูตรขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                  3.ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

                  4. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ

                 5. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

                 6.  พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-27 14:29:57 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจำเนียร มัตกิต
 • แนะนำบุคลากร

 • นายมนัส เสี่ยมแหลม

 • นายสุบรรณ ศิลา

 • Social Network
 •   เพจโรงเรียนนาวังศึกษาวิช

  facebookสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,719
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042 - 004090-2 อีเมล์: nawangsuksawich@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประภาภรณ์ อินทปัดถา โทรศัพท์: 0903501508 อีเมล์: pukpuy.2535@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]