โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1


ประวัติโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา

 

ประวัติโรงเรียน

1.1  ประวัติสถานศึกษา  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2493 มีเขตบริการ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านโนนและบ้านท่อน  เริ่มแรกเปิดทำการ  สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้ชื่อ   โรงเรียนว่า  “โรงเรียนบ้านท่อน  (ดอนสวรรค์ราษฎร์วิทยา)” และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “ โรงเรียนบ้านโนนท่อน” โดยมี นายสิงห์  มนูศิลป์  เป็นครูใหญ่  จากโรงเรียนบ้านท่อนเดิม  และ นายสังข์   นาคประเวศน์   ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนนเดิม  เป็นผู้ช่วยครูใหญ่  ในปีการศึกษา 2533  โรงเรียนบ้านโนนท่อน  ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา”  

                1.2  ที่ตั้ง หมู่ที่  1  ตำบลโนนท่อน  อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  40000

                พื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่   1 งาน   40 ตารางวา    

                โทรศัพท์  043-379075   โทรสาร -
                e-mail   nonthon.sc@gmail.com       website  http://nonton.kkzone1.go.th/

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายวีระกูล มูลพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนท่อนวิทยา

นางวารีณา งามยิ่ง
นางประกอบ ฟักขำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โทรศัพท์: 043 379075 อีเมล์: nonthon.sc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวารีณา งามยิ่ง โทรศัพท์: 0815453875 อีเมล์: nonthon.sc@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ