ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี

 

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี ตั้งเมื่อ พ.ศ.  2523  โดยแยกจากโรงเรียนบ้านโคกพระ (ปัจจุบันเป็นโรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง)  มีเนื้อที่  7  ไร่  93  ตารางวา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ห้องเรียน 8 ห้อง ห้องพักครู  1 ห้อง  อาคารเอนกประสงค์  1  หลังหมู่บ้านในเขตบริการ มี 2 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยไผ่  หมู่ 3  และบ้านโนนคำมี  หมู่  9  เป็นชุมชนชนบทประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และรับจ้าง ฐานะค่อนข้างยาก

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-07-25 23:49:04 น.

นางสาวกานต์พิชชา ทุมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยไผ่โนนคำมี

นางสาวขวัญปรียา โพธิรัตน์
นางสาวจุฑารัตน์ ภาวะโคตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,789
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 043260459 อีเมล์: phaikk2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ขวัญปรียา โพธิรัตน์ โทรศัพท์: 0800066773 อีเมล์: mim6-2@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]