โรงเรียนบ้านป่าหวาย


ประวัติโรงเรียนบ้านป่าหวาย

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ น.

ไม่พบข้อมูล
นายเติม คำภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านป่าหวาย

นายธวัชชัย ซ้ายสุข
นายประเทือง กาศเกษม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านป่าหวาย โทรศัพท์: - อีเมล์: Banpawai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิคม ศิลปักษา โทรศัพท์: 0897106506 อีเมล์: nikomsin2505@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ