โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์

  1.เด็กหญิง พรนิถัทร  วัชเดช                    ชั้น ป.  5       ประธานนักเรียน

  2.เด็กหญิง พิมลพรรณ  ยังจันทร์อินทร์      ชั้น ป. 6        รองประธานนักเรียน

  3. เด็กชายพิพัฒน์   จำปาน                        ชั้น ป. 6       กรรมการ

  4.เด็กชายนัทธพงศ์  ทองเนตร                   ชั้น ป. 5    กรรมการ

  5.เด็กหญิงดลยา  มูลศรี                             ชั้น ป. 5     กรรมการ

  6.เด็กหญิงธฆัมภรณ์  อุนาตุโล                   ชั้น ป.6      กรรมการ

  7. เด็กชายสราวุฒิ   เอ็นดู                          ชั้น ป.5       กรรมการ

  8.เด็กหญิงชุติมา  ปันเนา                           ชั้น ป.5       กรรมการ/เหรัญญิก

  9.เด็กชายเอกรินทร์   อุดมพร                     ชั้น ป.5       กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวนชัย จำปาวงษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอรวรรณ บุราณรัตน์

 • นายธนพงษ์ คาดสนิทสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,865
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 0801831283 อีเมล์: wanachai2560@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธนพงษ์ คาดสนิท โทรศัพท์: 0872345997 อีเมล์: tanapongkadsanit@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]