• เว็บไซต์ใชงานประจำ
 •  อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
  ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  undo การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
  สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
  Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
  เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
  รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  ค่านิยม 12 ประการ
  โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
  วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  วีดิทัศน์ ชุด GPF&i

  05 01
  06 org 179897804Banner 8 edit
  07 org 1377597831Banner 9 Edit


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ เดิมชื่อว่า โรงเรียนบ้านหนองแดง (สาขาโสกส้มกบ)  ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของบ้านโสกส้มกบ หมู่ที่ 15  ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น   เริ่มสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 3  เมษายน 2518 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2518 เป็นอาคารเรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 20  พฤษภาคม  2518  ต่อมาเห็นว่าสถานที่ตั้งไม่เหมาะสมจึงย้ายโรงเรียนมาตั้งทางทิศตะวันตก ของบ้านโสกส้มกบ  โดยได้รับการจัดสรรที่ดินจากโครงการพัฒนาป่าไม้ดงลานที่  1  จำนวนเนื้อที่ 24 ไร่ 90 ตารางวา  แล้วเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2518 และในปีเดียวกันทางด้านทิศตะวันตกของโรงเรียน ได้มีหมู่บ้านเพิ่มขึ้นใหม่ใช้ชื่อหมู่บ้านว่า  “บ้านใหม่สามัคคี”

            วันที่ 2 กรกฎาคม 2527 ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ เปลี่ยน ชื่อจากโรงเรียนบ้านหนองแดง (สาขาโสกส้มกบ) เป็นโรงเรียนบ้านโสกส้มกบ และเห็นว่าเพื่อ              ความเหมาะสมในการให้บริการจึงเปลี่ยนชื่อใหม่จาก “โรงเรียนบ้านโสกส้มกบ”  เป็น “โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ” เพราะตั้งอยู่ระหว่างบ้านโสกส้มกบและบ้านใหม่สามัคคี  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ ตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เปิดทำการสอน 3 ระดับ  คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งหมด 425 คน ข้าราชการครู  23  คน แยกเป็นชาย  13  คน  หญิง  10  คน และพนักงานบริการ 1 คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:14:05 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายคำปัญญา ชัยคำดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกนกอร สุนทรส

 • นางสาวจตุพร เสิกภูเขียว

 • ระบบบริหารจัดการ • ลิ้งค์ใช้งานประจำ

 • ETV
  สถานีวิทยุศึกษา

  โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
  เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
  คลังเอกสาร
  ท้องฟ้าจำลอง
  Schoolnet
  เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
  รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
  powerpointเอกสารและบทความ
  กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
   สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,888
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4344-4342 อีเมล์: banmaisoksomkob@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธาตรี ปาลี โทรศัพท์: 0879751773 อีเมล์: thathree2523@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]