ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

เว็บไซต์ใชงานประจำ

 อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
undo การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ค่านิยม 12 ประการ
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i

05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit


แบบฟอร์มโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ

 

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ เดิมชื่อว่า โรงเรียนบ้านหนองแดง (สาขาโสกส้มกบ)  ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของบ้านโสกส้มกบ หมู่ที่ 15  ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น   เริ่มสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 3  เมษายน 2518 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2518 เป็นอาคารเรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 20  พฤษภาคม  2518  ต่อมาเห็นว่าสถานที่ตั้งไม่เหมาะสมจึงย้ายโรงเรียนมาตั้งทางทิศตะวันตก ของบ้านโสกส้มกบ  โดยได้รับการจัดสรรที่ดินจากโครงการพัฒนาป่าไม้ดงลานที่  1  จำนวนเนื้อที่ 24 ไร่ 90 ตารางวา  แล้วเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2518 และในปีเดียวกันทางด้านทิศตะวันตกของโรงเรียน ได้มีหมู่บ้านเพิ่มขึ้นใหม่ใช้ชื่อหมู่บ้านว่า  “บ้านใหม่สามัคคี”

          วันที่ 2 กรกฎาคม 2527 ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ เปลี่ยน ชื่อจากโรงเรียนบ้านหนองแดง (สาขาโสกส้มกบ) เป็นโรงเรียนบ้านโสกส้มกบ และเห็นว่าเพื่อ              ความเหมาะสมในการให้บริการจึงเปลี่ยนชื่อใหม่จาก “โรงเรียนบ้านโสกส้มกบ”  เป็น “โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ” เพราะตั้งอยู่ระหว่างบ้านโสกส้มกบและบ้านใหม่สามัคคี  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ ตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เปิดทำการสอน 3 ระดับ  คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งหมด 425 คน ข้าราชการครู  23  คน แยกเป็นชาย  13  คน  หญิง  10  คน และพนักงานบริการ 1 คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-12-21 10:54:24 น.

นายคำปัญญา ชัยคำดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านใหม่โสกส้มกบ

นางสายสมร เพียเอีย
นายอำนวย ธุริวรรณ

ระบบบริหารจัดการ
ลิ้งค์ใช้งานประจำ


ETV
สถานีวิทยุศึกษา

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
คลังเอกสาร
ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet
เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
powerpointเอกสารและบทความ
กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,319
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4344-4342 อีเมล์: banmaisoksomkob@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายทรงศักดิ์ ต้นเกษ โทรศัพท์: 0862329160 อีเมล์: t.shongsak2010@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]