• เว็บไซต์ใชงานประจำ
 •  อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
  ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  undo การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
  สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
  Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
  เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
  รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  ค่านิยม 12 ประการ
  โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
  วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  วีดิทัศน์ ชุด GPF&i

  05 01
  06 org 179897804Banner 8 edit
  07 org 1377597831Banner 9 Edit


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  คณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


  ลำดับที่ ชื่อ -  สกุล   ตำแหน่ง
  1. นายวันทอง หนูมา ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
  2. นายบุญเรือง แก้วขอนแก่น ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
  3. นางวนิศรา สุทธมาตย์ ผู้แทนครู กรรมการ
  4. นายวิมล สุภาผล ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
  5. นายเดือนเพ็ญ หัสนาม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
  6. นางศุภนันท์ บุตรดางาม ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
  7. นายสมบูรณ์ สีดีวงศ์ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
  8. นางบัวไข วงศ์เหม ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
  9. นายยุทธกิจ พันธุมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  10. นายบรรยงค์ คำยงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  11. นายสนิท ศรีบุญเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  12. นายสุนทร พร้อมสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  13. นายสุวรรณ คำยงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  14. นายดิเหรก แก้วขอนแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  15. นายคำปัญญา ชัยคำดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:14:05 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายคำปัญญา ชัยคำดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุวารัตน์ โกสียรัตน์

 • นายอำนวย ธุริวรรณ

 • ระบบบริหารจัดการ • ลิ้งค์ใช้งานประจำ

 • ETV
  สถานีวิทยุศึกษา

  โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
  เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
  คลังเอกสาร
  ท้องฟ้าจำลอง
  Schoolnet
  เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
  รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
  powerpointเอกสารและบทความ
  กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
   สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,212
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4344-4342 อีเมล์: banmaisoksomkob@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธาตรี ปาลี โทรศัพท์: 0879751773 อีเมล์: thathree2523@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]