โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง

  นายประยงค์   ศรีพลลา            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   ประธานกรรมการ

  นายจันทร์    นามหงษ์             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ

  นายถวิล   จำปาบุรี                 ผู้แทนองค์กรชุมชน                           กรรมการ

  นายสมพร   ปานทอง               ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน                     กรรมการ

  นายนาย   สีดาแก้ว                 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

  นายนิกร   ศรีพลลา                ผู้แทนศิษย์เก่า                                กรรมการ

  นายสังวร  น้อยโนนทอง            ผู้แทนฝ่ายสงฆ์                                กรรมการ

  นายดลยกร  หอมสมบัติ            ผู้แทนครู                                      กรรมการ/เลขานุการ

                         

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-30 10:29:27 น.

โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4326-0466 อีเมล์: banhuaithong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางแจ่มจันทร์ กองศรี โทรศัพท์: 0847298402 อีเมล์: jaemjan2527@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]