โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน

  1.  เด็กหญิงเบญจมาศ  น้อยธง      ประธานนักเรียน
  2.  เด็กชายบุรพล  บุญเลิสรพ        รองประธาน
  3.  เด็กหญิงกัลยา  ชลชี                เลขานุการ
  4.  เด็กหญิงฐิติมา  ภูพานเพชร      ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  5.  เด็กหญิงฐิตา  สุดดี                  ฝ่ายอนามัย
  6.  เด็กหญิงศิลาวรรณ  แดนขนาน   ฝ่ายปฏิคม
  7.  เด็กหญิงปรียาพร  ฮุมเปือย         ฝ่ายวิชาการ
  8.  เด็กหญิงกรพินธ์  ศรีวิลัย            ฝ่ายเหรัญญิก
  9.  เด็กชายเมธาวุฒิ  แก้วเผือก        ฝ่ายนันทนาการ
  10.  เด็กชายวิระวัฒน์  ศรีบูรณ์         ฝ่ายวินัยมารยาท
  11.  เด็กชายธนพล  น้อยธง            ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
  12.  เด็กชายจาตุรงค์  บุญเสริฐ        ฝ่ายสารวัตินักเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-30 10:29:27 น.

โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4326-0466 อีเมล์: banhuaithong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางแจ่มจันทร์ กองศรี โทรศัพท์: 0847298402 อีเมล์: jaemjan2527@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]