โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •   ปรัชญาประจำโรงเรียน

              “ปัญญา นราน ราน  (ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐ)”

    วิสัยทัศน์ (Vision)

                    จัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ ครูเก่ง ชุมชนร่วมประสาน บริหารงาน  ก้าวไกล


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-30 10:29:27 น.

โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4326-0466 อีเมล์: banhuaithong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางแจ่มจันทร์ กองศรี โทรศัพท์: 0847298402 อีเมล์: jaemjan2527@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]