โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ประวัติโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2

 

      โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ)  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สาขาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

เริ่มทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2536  ณ  วัดป่าแสงอรุณ   โดย  พระราชวรานุวัตร  (สมาน  สุเมโธ)  เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง   เพราะเห็นว่าบ้านเลิงเปือยเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่  มีประชากรประมาณ  800  หลังคาเรือน ต้องการให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล  จึงได้ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด  สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น   และผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จากความต้องการดังกล่าวทางจังหวัดเห็นชอบให้โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จัดตั้งสาขาโรงเรียนขึ้น   นายสวาท  ภูคำแสน   ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนในขณะนั้นได้มอบให้   นายไกรศิษฏ์   เปลรินทร์   เป็นผู้ประสานงานดำเนินการสาขาโรงเรียนในฐานะหัวหน้าสาขาโรงเรียน   โดยพระราชวรานุวัตรอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดการเรียนการสอนในวัดป่าแสงอรุณเป็นเวลา  2  ปีการศึกษา

          ต่อมาได้ย้ายมาดำเนินการบนที่ดินสาธารณประโยชน์ “ดอนพลับ”  ในพื้นที่ 22  ไร่  1 งาน 52  ตารางวา  และในวันที่  30  เมษายน  2539  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ  ชื่อ “โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒” และเพื่อเป็นการสรรเสริญในความกรุณาของพระเทพวรมุณี เจ้าอาวาทวัดแสงอรุณ  ผู้ซึ่งส่งเสริมให้มีการก่อตั้งโรงเรียน  โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)   จนถึงปัจจุบัน

 

      โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ)  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สาขาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

เริ่มทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2536  ณ  วัดป่าแสงอรุณ   โดย  พระราชวรานุวัตร  (สมาน  สุเมโธ)  เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง   เพราะเห็นว่าบ้านเลิงเปือยเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่  มีประชากรประมาณ  800  หลังคาเรือน ต้องการให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล  จึงได้ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด  สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น   และผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จากความต้องการดังกล่าวทางจังหวัดเห็นชอบให้โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จัดตั้งสาขาโรงเรียนขึ้น   นายสวาท  ภูคำแสน   ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนในขณะนั้นได้มอบให้   นายไกรศิษฏ์   เปลรินทร์   เป็นผู้ประสานงานดำเนินการสาขาโรงเรียนในฐานะหัวหน้าสาขาโรงเรียน   โดยพระราชวรานุวัตรอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดการเรียนการสอนในวัดป่าแสงอรุณเป็นเวลา  2  ปีการศึกษา

          ต่อมาได้ย้ายมาดำเนินการบนที่ดินสาธารณประโยชน์ “ดอนพลับ”  ในพื้นที่ 22  ไร่  1 งาน 52  ตารางวา  และในวันที่  30  เมษายน  2539  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ  ชื่อ “โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒” และเพื่อเป็นการสรรเสริญในความกรุณาของพระเทพวรมุณี เจ้าอาวาทวัดแสงอรุณ  ผู้ซึ่งส่งเสริมให้มีการก่อตั้งโรงเรียน  โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)   จนถึงปัจจุบัน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-14 15:03:52 น.

นายวรรณประกรณ์ จุมพลน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน 2

นายสมเกียรติ ศรีรุ่งเรือง
นางฐานัส โภคานิตย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,279
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 0433466442 อีเมล์: donplub@kkw2.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: พนมจิตร ประทุมมา โทรศัพท์: 0943105512 อีเมล์: panomjit@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]