โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

        โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)  ย้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  สู่มาตรฐานสากล   เน้นคุณธรรม  เป็นผู้นำการกีฬา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี  มีความสุขตามวิถีไทย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-14 15:03:52 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวรรณประกรณ์ จุมพลน้อย
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวิวัฒน์ เวฬุวรรณ

 • นางศศิธร อัฑฒพงศ์พิเชษฐ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,272
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 0433466442 อีเมล์: donplub@kkw2.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: พนมจิตร ประทุมมา โทรศัพท์: 0943105512 อีเมล์: panomjit@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]