โรงเรียนชุมแพพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


ประวัติโรงเรียนชุมแพพิทยาคม

 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม  2536  นายประจญ   ชนะโรค  นายอำเภอชุมแพ   และนายทำนอง  รังสีปัญญา  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา 
ได้เชิญผู้นำท้องถิ่นร่วมปรึกษาเพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา  ที่ประชุมเห็นพร้อมให้จัดตั้งโดยระยะแรกให้ เป็นสาขาของโรงเรียนชุมแพศึกษา 
และมีนายทนงศักดิ์  สุพันทวี เป็นผู้ประสานงาน  ขณะนั้นนายสวาท  ภูคำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
และผู้ตรวจราชการกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  9  พร้อมทั้งผู้นำท้องถิ่น และประชาชนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเต็มที่  
จึงสนับสนุนให้เป็นโรงเรียน  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  30  เมษายน  2539  ชื่อโรงเรียนว่า  “โรงเรียนชุมแพพิทยาคม” 
ปัจจุบันบริหารจัดการศึกษาโดย นายพิทักษ์  เอ็นดู  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-30 12:58:56 น.

นายทวีศักดิ์ สมนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมแพพิทยาคม
นายประวิทย์ จำปานิล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมแพพิทยาคม

นางสาวกรพรรณ สีลา
นายขวัญชัย บำขุนทด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043210096 อีเมล์: chumphaepittayakom@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายขวัญชัย บำขุนทด โทรศัพท์: 0817684052 อีเมล์: kwan2002@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ