โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ประวัติโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร

 

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร ตั้งอยู่ ณ บ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ 9

ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอ     ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40130

 เมื่อวันที่  9  เมษายน พ.ศ.2536 สภาตำบลหนองเสาเล้า

นำโดย นายโสภัณ  อัปหัง ประธานสภา ได้มีมติให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านหนองเสาเล้า

  จำนวน 25 ไร่ และได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มจาก นายแหวนทอง  อันภักดี อีก 10  ไร่  รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 35 ไร่ 

ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร(สาขาหนองเสาเล้า)โดยมี นายนิพล  เทศน้อย

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขา  ซึ่งมีพื้นที่บริการ  3 ตำบล  คือ ตำบลหนองเสาเล้า ตำบลขัวเรียง

และตำบลนาชุมแสง (อำเภอภูเวียง) สามารถดำเนินการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา พ.ศ.2537

ต่อมาในปีการศึกษา พ.ศ.2539  ส.ส. ศรีนวล  ศรีตรัย เขต 4 ขอนแก่น ได้ประสานงานขอเปิดเป็นเอกเทศ

โดยมีผู้อำนวยการเบญจกุล ศิริพรรณ เป็นผู้ให้คำแนะนำ สนับสนุน จนได้รับประกาศจัดตั้งเป็นเอกเทศ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2539  และใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร”   เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-22 09:02:11 น.

นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองเสาเล้าวิทยาคาร

นายณัฐธนัน คณาทรัพย์นุกูล
นางสาวอภิญญา ดีกุดเรือ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,924
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 0-4321-0097 อีเมล์: nlw.25@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอภิสิทธิ์ บึงไสย์ โทรศัพท์: 043210097 อีเมล์: dumdumlaalaa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]