โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร ตั้งอยู่ ณ บ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ 9

  ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอ     ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40130

   เมื่อวันที่  9  เมษายน พ.ศ.2536 สภาตำบลหนองเสาเล้า

  นำโดย นายโสภัณ  อัปหัง ประธานสภา ได้มีมติให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านหนองเสาเล้า

    จำนวน 25 ไร่ และได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มจาก นายแหวนทอง  อันภักดี อีก 10  ไร่  รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 35 ไร่ 

  ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร(สาขาหนองเสาเล้า)โดยมี นายนิพล  เทศน้อย

  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขา  ซึ่งมีพื้นที่บริการ  3 ตำบล  คือ ตำบลหนองเสาเล้า ตำบลขัวเรียง

  และตำบลนาชุมแสง (อำเภอภูเวียง) สามารถดำเนินการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา พ.ศ.2537

  ต่อมาในปีการศึกษา พ.ศ.2539  ส.ส. ศรีนวล  ศรีตรัย เขต 4 ขอนแก่น ได้ประสานงานขอเปิดเป็นเอกเทศ

  โดยมีผู้อำนวยการเบญจกุล ศิริพรรณ เป็นผู้ให้คำแนะนำ สนับสนุน จนได้รับประกาศจัดตั้งเป็นเอกเทศ

  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2539  และใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร”   เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:21:01 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจริยา เขตคาม

 • นายณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,749
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 0-4321-0097 อีเมล์: nlw.25@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษา โทรศัพท์: 0942916366 อีเมล์: jantaraksa1310@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]