โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  นางสาวจาจุมินทร์    บุญนาค

  นางสาวศิโรรัตน์    บุญฮวด

  นายธีรวัฒิ    อ่อนพวย

  นางสาวระพีพรรณ    เชียงเครือ

  นางสาวธัญญารัตน์   ชูชานันท์

  นายกิตติพงษ์    สาระนันท์

  นางสาวรวีวัลย์    บุญเกษม

  นางสาวถิราพร   ราชบุตร

  นายนนท์ปวิธ    อานนาค

  นางสาวนภัสสร   ไชยนาค

  นางสาวชลดา   หาดแก้ว

  นางสาวจันทร์เพ็ญ    สาคร

  นางสาวเพ็ญประภา    ฝากเชียงชา

  นางสาวลักษณารีย์    ผาสุข

  นางสาวอรุณี   สีหลง

  นางสาวศิริทิพย์   มวลทอง

  นางสาวปนัดดา   ทองดี

  นางสาวพัทธวรรณ   เนียมจันทร์

  นางสาวทัศนาพร   ไชยเดช

  นางสาวอาภาพร   สุวาทา

  นายธีรภัทร   ไชยต้นเทือก

  นายเอกชัย   สุขเกษม

  นายเฉลิมชัย    แก้วทาสี

  นายวิทวัส   ไกรดวง

  นายชินกร   อินทะวัน

  นายณัฐวุฒิ   วิลัยปาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:21:01 น.

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 0-4321-0097 อีเมล์: nlw.25@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษา โทรศัพท์: 0942916366 อีเมล์: jantaraksa1310@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]