โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  ภายในปีการศึกษา 2562  โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร

  มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ส่งเสริมทวิศึกษา

  พัฒนางานทักษะอาชีพ  มีคุณธรรม  นำสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

   

  ปรัชญา

  สิกฺขนํ  สิทฺธิกํ  อวหต 

  (การศึกษานำพาสู่ความสำเร็จ)

   

  คติพจน์

  ความรู้ดี  มีจรรยา  กีฬาเด่น  เป็นงาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:21:01 น.

โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 0-4321-0097 อีเมล์: nlw.25@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษา โทรศัพท์: 0942916366 อีเมล์: jantaraksa1310@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]