โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ประวัติโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม

 

ประวัติโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่น สภาตำบลศรีสุขสำราญ โดย นายหนูเอี่ยม สุรพล กำนันตำบลศรีสุขสำราญ จึงได้มีหนังสือขอความร่วมมือจากโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ให้ไปจัดตั้งสาขาโรงเรียน ดังนั้น นายวุฒ วงศ์คำคูณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จึงได้มอบหมายให้นายวรี สุโพธิ์ชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ไปเป็นผู้ประสานงานจัดตั้งสาขาโรงเรียน โดยสภาตำบลศรีสุขสำราญ ได้เห็นชอบให้โรงเรียนใช้ประโยชน์จากที่สาธารณะส่วนกลาง ซึ่งอยู่ในความดูแลของนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จำนวน 26 ไร่ 30 ตารางวา ให้เป็นที่ตั้งสาขาโรงเรียน เปิดสอนนักเรียน ชั้น ม.1 จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 90 คน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2537 ใช้อาคารเรียนชั่วคราวที่ชุมชนสร้างให้ 1 หลัง รวม 4 ห้องเรียน และมีครูจากโรงเรียนแม่ไปช่วยสอน จำนวน 6 คน พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2540 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ ยกฐานะสาขาโรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม” อักษรย่อ บ.ก.พ. และ สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น ได้แต่งตั้งให้ นายวิรัช เจริญเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานศึกษาโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม อีกตำแหน่งหนึ่ง ต่อมา วันที่ 28 ตุลาคม 2540 กรมสามัญศึกษา จึงแต่งตั้งให้ นายวรี สุโพธิ์ชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา ครูใหญ่โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยโรงเรียนจนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2547 และ นายอินทร กิตติก้อง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม ใน วันที่ 24 ธันวาคม 2547 จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันปีการศึกษา 2554 จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง นักเรียน 168 คน ครู 11 คน นักการภารโรง 1 คน มีอาคารเรียนถาวร 1 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-29 11:20:51 น.

นายพัสกร แก้วพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บัวแก้วพิทยาคม

นางสาวนิชาร์ ขุนศรี
นางสาวเบญจลักษณ์ จงปัตนา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

289
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043210348 อีเมล์: buakaewpit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เบญจลักษณ์ จงปัตนา โทรศัพท์: 0956648165 อีเมล์: ben_aom_oom@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]