• แผนงาน/โครงการ
 • - แผนงาน/โครงการปีการศึกษา 2561

  - ปฏิทินโรงเรียน


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่น สภาตำบลศรีสุขสำราญ โดย นายหนูเอี่ยม สุรพล กำนันตำบลศรีสุขสำราญ จึงได้มีหนังสือขอความร่วมมือจากโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ให้ไปจัดตั้งสาขาโรงเรียน ดังนั้น นายวุฒ วงศ์คำคูณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จึงได้มอบหมายให้นายวรี สุโพธิ์ชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ไปเป็นผู้ประสานงานจัดตั้งสาขาโรงเรียน โดยสภาตำบลศรีสุขสำราญ ได้เห็นชอบให้โรงเรียนใช้ประโยชน์จากที่สาธารณะส่วนกลาง ซึ่งอยู่ในความดูแลของนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จำนวน 26 ไร่ 30 ตารางวา ให้เป็นที่ตั้งสาขาโรงเรียน เปิดสอนนักเรียน ชั้น ม.1 จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 90 คน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2537 ใช้อาคารเรียนชั่วคราวที่ชุมชนสร้างให้ 1 หลัง รวม 4 ห้องเรียน และมีครูจากโรงเรียนแม่ไปช่วยสอน จำนวน 6 คน พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2540 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ ยกฐานะสาขาโรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม” อักษรย่อ บ.ก.พ. และ สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น ได้แต่งตั้งให้ นายวิรัช เจริญเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานศึกษาโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม อีกตำแหน่งหนึ่ง ต่อมา วันที่ 28 ตุลาคม 2540 กรมสามัญศึกษา จึงแต่งตั้งให้ นายวรี สุโพธิ์ชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา ครูใหญ่โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยโรงเรียนจนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2547 และ นายพัสกร แก้วพิลา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม ใน วันที่ 8 ธันวาคม 2557 และได้เกษียณอายุราชการเมื่อปี พ.ศ.2560 วันที่ 16 พฤษภาคม  2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ ได้ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการ ปัจจุบันปีการศึกษา 2561 จำนวนห้องเรียน 7 ห้อง นักเรียน 212 คน มีครูสายผู้สอน 17 คน นักการภารโรง 1 คน มีอาคารเรียนถาวร 1 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง โรงอาหารแบบ 260 ที่นั่งจำนวน 1 หลัง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-12 09:13:23 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวศศิธร บุปผา

 • นางสาววัชรียา ทนันไธสงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,159
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043210348 อีเมล์: buakaewpit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เบญจลักษณ์ จงปัตนา โทรศัพท์: 0956648165 อีเมล์: ben_aom_oom@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]