โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ประวัติโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา

 

        โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา เปิดทำการสอนครั้งแรกวันที่ 20 พฤษภาคม 2522 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 55 คน ครู 4 คน นักการภารโรง 1 คน อาคารเรียนจากงบประมาณที่ชาวบ้านบริจาค 1 หลัง 5 ห้องเรียน (รื้อถอนแล้ว) 

        ปีการศึกษา 2526 เข้าโครงการ มพช. 2 รุ่นที่ 1 (มัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท) ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 216ค อีกครึ่งหลัง โรงฝึกงานอุตสาหกรรม - คหกรรม 1 หลัง เกษตรกรรม 1 หลัง พร้อมประปา ไฟฟ้า และปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน
       ปีการศึกษา 2532 เข้าโครงการ "คปล" และได้รับอนุมัติเปิดสอนสาขาบ้านหนองโก ตำบลขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น และปลายปี 2532 เข้าโครงการ ค.อมต.สศ. กรณีพิเศษ
       ปีการศึกษา 2540 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 216 ล. 1 หลัง และใต้ถุนอาคารเรียนทำเป็นห้องโสตทัศนูปกรณ์
       ปีการศึกษา 2543 ได้รับงบประมาณก่อสร้างถนน คสล. ภายในโรงเรียน
       ปีการศึกษา 2544 ได้ต่อเติมห้องธุรการและห้องผู้อำนวยการที่ใต้ถุนอาคาร 2 และสร้างที่จอดรถ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายมนตรี ถ้ำหิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เปือยน้อยศึกษา
นางสาวทัศนียา ทองทุม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เปือยน้อยศึกษา

นางสาวนพัชรพร มาลา
นางสาวอัญชลี สกุลอินทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,105
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 494072 อีเมล์: patnaree2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัฒณ์นรี พงศ์ประยูร โทรศัพท์: 0885629224 อีเมล์: patnaree2@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]