• ประวัติโรงเรียน
 •  
       โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย  เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยใช้สถานที่อาคารเรียนเรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านโกน้อย  ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเปือยน้อย  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2533  ต่อมาในปีการศึกษา  2537  ได้ย้ายสถานที่ทำการสาขาไปตั้งในพื้นที่สาธารณประโยชน์  บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่  5  ตำบลขามป้อม  อำเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น  พื้นที่จำนวน 26  ไร่  71  ตารางวา  และได้ขอเพิ่มเติมจากสภาตำบลขามป้อม  อีกจำนวน  4  ไร่  2  งาน  94.8  ตารางวา  รวมพื้นที่ทั้งหมด  30  ไร่   3  งาน  65.8  ตารางวา
   
       ในปีการศึกษา  2540  โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัยได้รับประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาล เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม  2540  ได้ขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์แห่งใหม่จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม จำนวน  42 ไร่  3 ตารางวา เพื่อสร้างโรงเรียน  ส่วนพื้นที่เดิมได้คืนให้แก่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม  โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  ทางทิศใต้  69  กิโลเมตร บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2297 (กม.5) ปัจจุบันมีนายสุนันท์   คำจันทร์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 02:48:12 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุพจน์ แสงสุข
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจรรยา บุญศรีประภาน

 • นางสาวสุชีรา แก่วหนองแกสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,413
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 210010 อีเมล์: chinnakorn@kksec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสาวิตรี ลามพัฒน์ โทรศัพท์: 0856430519 อีเมล์: sawitree_1206@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]