• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายอดิศักดิ์  ลาลำโกน         ผู้ทรงคุณวุฒิ                    ประธานกรรมการ

  นายจีระศักดิ์  สาคุณ             ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ

  นายชาลี  บุญเพลิง               ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ

  สจ.ทองสุข  ธนูรัตน์              ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ

  นายสังวาล  ผานคำ              ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ

  นายไพบูรณ์  แสงวงค์           ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ

  นายศรีครีม  พันธ์สุดน้อย       ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ

  นายเนรมิตร  แสนหล้า          ตัวแทนครู                           กรรมการ

  นายสุระ  เดชประเสริฐ          ตัวแทนชุมชน                     กรรมการ

  นายคำเขียน  นารี                 ผู้นำชุมชน                           กรรมการ

  นายบุญเลื่อน  เรืองเดช        ตัวแทนองค์การศาสนา        กรรมการ

  เจ้าคณะตำบลโนนสะอาด     ตัวแทนองค์การศาสนา        กรรมการ

  นางโศภิษฐ์  ธนูรัตน์            ตัวแทนผู้ปกครอง                 กรรมการ

  นางสาวชลธิชา  ชัยสิม       ตัวแทนศิษย์เก่า                   กรรมการ

  นายวุฒฺิชัย  แสงสุดตา        ผู้อำนวยการโรงเรียน            กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-20 14:18:55 น.

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 083-3388929 อีเมล์: nonsaardkhonkaen@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ผอ.ทศพร ไชยชนะ โทรศัพท์: 083-3388929 อีเมล์: nonsaard.khonkaen@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]