• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญาของโรงเรียน

                      ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  ก้าวนำเทคโนโลยี                        

  มีประชาธิปไตย  ห่างไกลยาเสพติด

   

  คติพจน์ของโรงเรียน

  “ปญญา  โลกสมิ  ปชโชโต”

  (ปัญญา  เป็นแสงสว่างแห่งโลก)

   

  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

              “โรงเรียนมีการจัดการศึกษาและบริการจัดการอย่างเป็นระบบภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาสิ่งแวดล้อม  บุคลากร  สื่อเทคโนโลยี  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในสังคม”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-31 11:34:42 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายทศพร ไชยชนะ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุพัตรา ลันนันท์

 • นายธนวุฒิ พรมดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,983
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 083-3388929 อีเมล์: nonsaardkhonkaen@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ผอ.ทศพร ไชยชนะ โทรศัพท์: 083-3388929 อีเมล์: nonsaard.khonkaen@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]