โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


ประวัติโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ น.

ไม่พบข้อมูล
นายภูวดล หมื่นสีพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แวงน้อยศึกษา
นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
แวงน้อยศึกษา
นายสมจิตร ภูมิไพบูรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
แวงน้อยศึกษา

นายบุญช่วย อามาตย์
นางมยุรี สนเจริญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0003
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043499060,04349 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: คุณครูสุรศักดิ์ บุญร่วม โทรศัพท์: 0896202026 อีเมล์: surasaktum@windowslive.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ