โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


ประวัติโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

 

            โรงเรียนแวงน้อยศึกษา เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2517 โดยรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา(เดิม) ตอนต้น แบบสหศึกษาจำนวน 2 ห้องเรียน จำนวน 63 คน โดยอาศัยเรียนอยู่ที่อาคารการศึกษาผู้ใหญ่วัดสุวรรณาราม มีนายสมควร จิตแสงรักษาการครูใหญ่        ปัจจุบันโรงเรียนแวงน้อยศึกษาตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านศรีเมือง ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ 45 ไร่ 95  ตารางวา เขตพื้นที่ให้บริการ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลแวงน้อย ตำบลท่าวัด ตำบลทางขวาง และตำบลละหานนา โดยเปิดสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3 และ 4 แบบ สหศึกษา นักเรียนเดินทางไปกลับ จำนวน 25 ห้องเรียน 984 คน โรงเรียนแวงน้อยศึกษาปัจจุบัน มีครู- อาจารย์ จำนวน 54 คน นักการภารโรง 2 คน พนักงานขับรถ 1 คน พนักงานราชการ 3 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน โดยมีนายภูวดล หมื่นสีพรม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-08-04 13:37:06 น.

นายภูวดล หมื่นสีพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แวงน้อยศึกษา
นายสมจิตร ภูมิไพบูรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
แวงน้อยศึกษา

นางจันทร์เพ็ญ ศีลพันธ์
นางณัฐธยาน์ เขียวสี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043499060,04349 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: คุณครูสุรศักดิ์ บุญร่วม โทรศัพท์: 0896202026 อีเมล์: surasaktum@windowslive.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ