โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


ประวัติโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ น.

ไม่พบข้อมูล
นายภูวดล หมื่นสีพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แวงน้อยศึกษา
นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
แวงน้อยศึกษา
นายสมจิตร ภูมิไพบูรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
แวงน้อยศึกษา

นายว่าที่ร้อยตรี วรวิทย์ คำศรีแก้ว
นายประกาศิษย์ แทบมะลัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

26
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043499060,04349 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: คุณครูสุรศักดิ์ บุญร่วม โทรศัพท์: 0896202026 อีเมล์: surasaktum@windowslive.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ