ประวัติโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

 

            โรงเรียนแวงน้อยศึกษา เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2517 โดยรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา(เดิม) ตอนต้น แบบสหศึกษาจำนวน 2 ห้องเรียน จำนวน 63 คน โดยอาศัยเรียนอยู่ที่อาคารการศึกษาผู้ใหญ่วัดสุวรรณาราม มีนายสมควร จิตแสงรักษาการครูใหญ่        ปัจจุบันโรงเรียนแวงน้อยศึกษาตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านศรีเมือง ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ 45 ไร่ 95  ตารางวา เขตพื้นที่ให้บริการ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลแวงน้อย ตำบลท่าวัด ตำบลทางขวาง และตำบลละหานนา โดยเปิดสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3 และ 4 แบบ สหศึกษา นักเรียนเดินทางไปกลับ จำนวน 21 ห้องเรียน 601 คน โรงเรียนแวงน้อยศึกษาปัจจุบัน มีครู- อาจารย์ จำนวน 40 คน นักการภารโรง 2 คน พนักงานขับรถ 1 คน พนักงานราชการ 3 คน ครูอัตราจ้าง 5 คน 
 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-05-26 14:14:50 น.

นายทวีศักดิ์ สมนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แวงน้อยศึกษา
นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
แวงน้อยศึกษา

นายเกียรติพันธ์ แป้นขำ
นางไพลิน ผิวโชติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,587
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043499060,043499142 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: คุณครูสุรศักดิ์ บุญร่วม โทรศัพท์: 0896202026 อีเมล์: kaweenarin.msu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]