โรงเรียนไตรคามวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ประวัติโรงเรียนไตรคามวิทยา

 

โรงเรียนไตรคามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2522 ด้วยความริเริ่มของ นายประสิทธิ์ สีทองแท้ นายอำเภอหนองสองห้อง นายอนันต์ อิสระพงษ์ ศึกษาธิการอำเภอหนองสองห้อง นายขาว เฉียบแหลม ผู้ใหญ่บ้านหนองพลวง ในขณะนั้น นายตี๋ กระฉอดนอก ผู้ใหญ่บ้านหนองหญ้าขาว นายชาญ ช่างเกวียน ผู้ใหญ่บ้านหนองบะยาว ร่วมกับ อาจารย์สม-ศรี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม อาจารย์บัว ไกรไทสง อาจารย์บุญรุจน์ ฮุยนอก นายสมพงษ์ นาบำรุง ผู้ทรงคุณวุฒิ นายจำรัส นาบำรุง นายวิสุทธิ์ เอี่ยมโคกสูง นายบุญจันทร์ นาดี นายบัง ไกรไทสง และนายพรม เพชรตะกั่ว พร้อมด้วยชาวบ้านรวมทั้งสามหมู่บ้าน โดยตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ที่เรียกว่า “โคกมาบอีเหลือง” มีพื้นที่ทั้งหมด 132 ไร่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวง ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ทำการเปิดครั้งแรก วันที่ 16 พฤษภาคม 2522 มีนักเรียน 1 ห้องเรียน จำนวน 31 คน โดยใช้อาคารชั่วคราว ที่ชาวบ้านช่วยบริจาคและสร้างให้ โดยมี นายอุทัย คำมณี ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียน คนแรกของโรงเรียน ในตำแหน่งครูใหญ่ ที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวง ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ห่างจากถนน เมืองพล - ก.ม.0 เป็นระยะทางทั้งสิ้น 2 กิโลเมตร สภาพถนนปัจจุบันเป็นถนนลาดยางถึงหมู่บ้านหนองพลวง เขตของตำบลดงเค็ง เป็นเขตแดนระหว่างจังหวัดคือ ทิศใต้ติดต่อเขต อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดต่อกับ เขตอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบัน โรงเรียนไตรคามวิทยา เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 ห้องเรียน ระดับชั้นละ 2 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 ห้องเรียน ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 9 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีครู จำนวน 12 คน พนักงานราชการ จำนวน 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว3 คน  ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายสมนึก  เรื่องลือ  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 20 คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-28 15:32:14 น.

นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไตรคามวิทยา

นายวินัย บรรยง
นางปริดา คุ้มสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,076
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไตรคามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043040176 อีเมล์: tkhw@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: ปริดา คุ้มสุข โทรศัพท์: 0892768307 อีเมล์: paridakumsuk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]