โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ประวัติโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม

 

                     โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  25  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งอยู่เลขที่ 254 หมู่ บ้านหัน  ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น  อยู่ห่างจากอำเภอเมืองขอนแก่นไปทางทิศตะวันตก 82 กิโลเมตร ตามถนนมลิวรรณ  (สายขอนแก่นชุมแพ) มีพื้นที่ที่เป็นที่สาธารณประโยชน์  จำนวน 50 ไร่  เปิดทำการเรียนการสอนเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมเมื่อปี พ.ศ.2537  โดยมีนายเจริญ  สิงขรณ์  เป็นหัวหน้าสาขา  ต่อมาได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศเมื่อวันที่ 8  พฤษภาคม  2540

                    ปัจจุบันปีการศึกษา 2560  มีนายมนูญ  ถาวรรัตน์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ   มีจำนวนห้องเรียน  12 ห้อง  นักเรียน 508 คน ครู  33  คน  นักการภารโรง  2  คน  มีอาคารเรียนถาวร  2 หลัง อาคารชั่วคราว 1  หลัง หอประชุมโรงอาหาร  1 หลัง ได้งบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน แบบ 102/27  จำนวน  1  หลัง 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-15 22:20:16 น.

นายมนูญ ถาวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เวียงนครวิทยาคม
นายแวง พลบุรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เวียงนครวิทยาคม

นายมารุต สิมช้า
นางสาวพลอยชมพู คำสม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,167
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043210264 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ประเวศ วรรณ์คำ โทรศัพท์: 0942892511 อีเมล์: krurimkhuan@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]