• ประวัติโรงเรียน
 •         เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ พื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่บ้านดงเค็ง ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่นในเนื้อที่ 40 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา  เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนมัญจาศึกษา ได้รับการอนุมัติทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2537 เป็นปีแรกนักเรียนจำนวน 42 คน ในระดับชั้น ม.1   ต่อมาได้รับการเป็นโรงเรียนเอกเทศเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยมี นายพุทธิชัย ค่อนดี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ   ปี พ.ศ.  2549  นายอำนวย  วิชาโคตร  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ ถึงปี 2550  ปัจจุบัน  มีนายชัยสิทธิ์  ผาจันทร์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการ  เป็นผู้บริหาร  ปีการศึกษา 2550  มีนักเรียนทั้งสิ้น 181 คน   เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน  7  ห้องเรียน มีครูประจำการ  8  คน พนักงานราชการ   3  คน นักการภารโรง 1 คน มีอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวรจำนวน 5 ห้องเรียน 1 หลัง ห้องน้ำ-ห้องส้วมแบบ6ที่/2527 จำนวน 2 หลัง อาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร 6 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง (งบ 2544) มีสนามบาสเกตบอล 2 สนาม มีสนามเอนกประสงค์จำนวน 1 สนาม และในปี 2547 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ 216  (ปรับปรุง 46) จำนวน 1 หลัง  (ห้องเรียน 16 ห้อง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ   มีเขตพื้นที่บริการ  4   หมู่บ้าน ได้แก่

                  ๑)  บ้านหัวนา

                  ๒)  บ้านโนนงิ้ว

                  ๓)  บ้านดงเค็ง

                  ๔)  บ้านท่าสวรรค์

  ทั้งนี้ พื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียงที่โรงเรียนให้บริการอีก 3 หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านหนองไห  บ้านแจ้ง  และบ้านหัน  ต.พระบุ  อ.พระยืน   จ.ขอนแก่น 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:46:44 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ดร.อนุชิต เปรมปรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวิศรุต สารการ

 • นางอุบล อุ่นผางสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,181
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 0621813764 อีเมล์: thasalaprachanusorn@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชัยณรงค์ รัตนปรีดา โทรศัพท์: 0808951765 อีเมล์: rattanapreeda@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]