โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ประวัติโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา

 

  โรงเรียนบ้านแฮดศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมประจำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่ 108 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแแฮด จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากนางศิริกานต์ ทองไทย จำนวน 31 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2528 โดยเป็นหน่วยการเรียนเคลื่อนที่โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด (คำพรบำรุง)ซึ่งมีโรงเรียนบ้านไผ่เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง ในปีการศึกษา 2529 เปลี่ยนเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนบ้านไผ่ และในวันที่ 21 พฤษภาคมพ.ศ. 2530 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนบ้านแฮดศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลสังกัดกรมสามัญศึกษาแต่ยังอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านแฮด (คำพรบำรุง)อยู่ ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2530 กรมสามัญศึกษาได้แต่ตั้งนายรังสรรค์ เถื่อนนาดี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านแฮดศึกษาปัจจุบัน นายบุญเหลือ  ทองอ่อน  เป็นผู้อำนวยการ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 14 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 494 คน ครู - อาจารย์ 28 คน นักการภารโรง 2 คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-10-24 11:51:50 น.

นายบุญเหลือ ทองอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแฮดศึกษา
นายสกุลชัย ศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแฮดศึกษา

นางมยุรา มงคลดี
นางสาวธีรกัลยา วงษ์ราช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,249
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043218214 อีเมล์: banhaedsuksaschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางขวัญฤดี ศรีไชยจันทร์ โทรศัพท์: 0895813672 อีเมล์: aom.khuanrudee@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]