โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
 

 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  เดิมตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ประจำตำบลโนนศิลา อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม 2522  โดยการเห็นชอบของสภาตำบล  เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน  โดยมีนายสุดใจ บางปา  ครูโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายสุวรรณ สุดสะอาด  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  โดยใช้ชื่อ  “โรงเรียนรังสรรค์วิทยาคม” จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในปีพุทธศักราช 2539  กระทรวงมหาดไทย  ประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอโนนศิลา  ครอบคลุมพื้นตำบลโนนศิลา  ตำบลบ้านหัน  ตำบลโนนแดง ตำบลหนองปลาหมอและตำบลเปือยใหญ่  โรงเรียนโรงเรียนรังสรรค์วิทยาคม  จึงมีฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโนนศิลา  ปีพุทธศักราช 2547 กระทรวงศึกษาธิการมีการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภายในกระทรวง  โรงเรียนจึงเปลี่ยนมาสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น  เขต  3  และจากการประชาคมของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนรังสรรค์วิทยาคม  ผู้บริการโรงเรียน คณะครูและผู้ปกครอง   มีมติเห็นควรให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนให้สอดคล้องกับชื่ออำเภอ  ด้วยเหตุผลคือ  เพื่อความสะดวกในการค้นหา และเรียกขาน  จึงเสนอขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนรังสรรค์วิทยาคม”   เป็น  “โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม”  โดยรับอนุมัติจากกระทรวง ศึกษาธิการให้เปลี่ยนในวันที่  29  กันยายน  2550  และสอดคล้องกับอำเภอซึ่งได้รับการประกาศให้ยกระดับจาก “กิ่งอำเภอ” ให้เป็น “อำเภอโนนศิลา”   ในปีเดียวกัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-10-29 19:20:12 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมนึก เรื่องลือ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางกนกรัตน์ ศิริ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสมสนิท พิลาไชย

 • นางศิรดา (พงษ์พันธุ์) ลุนด์สตร์อมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,968
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043281060 อีเมล์: nonsilawittayakom@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสมใจ อ่อนตา โทรศัพท์: 0844045087 อีเมล์: somjai77@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]