โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1


ประวัติโรงเรียนบ้านหมากแข้ง

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ น.

ไม่พบข้อมูล
นายสุรพล สุขประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหมากแข้ง
นายบุญเลิศ นิกร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหมากแข้ง
นายยรรยง พรหมสาขา ณ สกลนคร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหมากแข้ง
นายวัชรินทร์ หลงมีวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหมากแข้ง
นายเจียระนัย ไชยนา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหมากแข้ง

นายสานิตย์ ศรีโพธิ์วัง
นายพลากร ขุริมนต์

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4224-4294 อีเมล์: makkeang@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวิทย์ น้อยอุ่นแสน โทรศัพท์: 0872274416 อีเมล์: suwitni@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ