• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

   

  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สู่ประชาคมอาเซียน
  และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

  ปรัชญา

   

  “นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา”  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
  ความหมาย ผู้มีสติปัญญาย่อมรู้แจ้ง  เห็นกระจ่าง  ยิ่งกว่าแสงสว่างใดๆ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-06 16:02:33 น.

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4224-4294 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปิยพงษ์ โสดาจันทร์ โทรศัพท์: 0933878027 อีเมล์: guypiyapong15@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]