โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

 

                   โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2486  เลขที่  101  ถนนศรีสุข 

ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  สังกัดกองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  โดยมี นางสาวรุจี  วิภาตะภูติ  เป็นผู้บริหารคนแรก  และได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2523   และเปลี่ยนสังกัดเป็น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการจนถึงปัจจุบัน

เมื่อแรกเริ่มก่อตั้ง  ใช้โรงเรียนสตรีฝึกหัดครู  (เดิม)  ซึ่งเป็นโรงเรียนการช่างสตรี 

(วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีปัจจุบัน)  เป็นที่เรียน  รับเฉพาะนักเรียนอนุบาล  ต่อมา  พ.ศ. 2490 

เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  1  และในปี  พ.ศ. 2497  ได้จัดตั้งโรงเรียนในสถานที่ใหม่ (ที่ตั้งปัจจุบัน)เป็นเอกเทศ  มีผู้บริหารโรงเรียน ดำรงตำแหน่งติดต่อกัน คือ

  1. นางสาวรุจี                 วิภาตะภูติ                  พ.ศ. 2497 - 2521
  2. นางสงวนศรี               สร้อยสุวรรณ               พ.ศ.  2521 - 2526
  3. นางประภัสศรี              ฉายศรีวรรณ               พ.ศ.  2526 - 2529
  4. นางสาวชูจิต               เด็ดแก้ว                    พ.ศ.  2529 - 2539
  5. นายคำพันธ์                ป้องปาน                   พ.ศ.  2539 - 2542
  6. นายปรีชา                  จ้อยนุแสง                  พ.ศ.  2542 – 2555
  7. นายประครอง              พันธุ์พรหม                  พ.ศ.  2555  - ปัจจุบัน

โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  เปิดสอนระดับการศึกษาปฐมวัย  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

เว็บไซต์ของโรงเรียน  http://www.anubanudontani.ac.th

Email – web @ anubanudon.ac.th

ที่ตั้งและอาณาเขต

โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  ตั้งอยู่เลขที่ 101 ถนนศรีสุข  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  (41000)

ทิศเหนือ                   จดถนนศรีสุข 

ทิศใต้                       จดโรงเรียนสตรีราชินูทิศ 

ทิศตะวันออก              จดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 

บ้านพักอัยการและบ้านพักพัฒนาชุมชน

ทิศตะวันตก                จดโรงเรียนสตรีราชินูทิศ 

เนื้อที่ของโรงเรียน

โรงเรียนมีเนื้อที่            11 ไร่   1 งาน   83  ตารางวา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-11-21 13:17:50 น.

นายพยัคฆพล รอดชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลอุดรธานี
นายชูเวศ ศิริเขตร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลอุดรธานี
นางพชรพร ทาปลัด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลอุดรธานี
นายสุชาติ เข็มทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลอุดรธานี
นางศรัญย์รัศต์ เสนามงคล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลอุดรธานี

นางวัชราภรณ์ มบขุนทด
นางแจ่มจันทร์ นามมัน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,605
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4224-4269 อีเมล์: anubanudon@anud.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายณัฐวุฒิ ม่วงผุย โทรศัพท์: 0810572238 อีเมล์: jack.ziiz@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]