โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                    โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2486  เลขที่  101  ถนนศรีสุข 

  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  สังกัดกองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  โดยมี นางสาวรุจี  วิภาตะภูติ  เป็นผู้บริหารคนแรก  และได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2523   และเปลี่ยนสังกัดเป็น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการจนถึงปัจจุบัน

  เมื่อแรกเริ่มก่อตั้ง  ใช้โรงเรียนสตรีฝึกหัดครู  (เดิม)  ซึ่งเป็นโรงเรียนการช่างสตรี 

  (วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีปัจจุบัน)  เป็นที่เรียน  รับเฉพาะนักเรียนอนุบาล  ต่อมา  พ.ศ. 2490 

  เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  1  และในปี  พ.ศ. 2497  ได้จัดตั้งโรงเรียนในสถานที่ใหม่ (ที่ตั้งปัจจุบัน)เป็นเอกเทศ  มีผู้บริหารโรงเรียน ดำรงตำแหน่งติดต่อกัน คือ

  1. นางสาวรุจี                 วิภาตะภูติ                  พ.ศ. 2497 - 2521
  2. นางสงวนศรี               สร้อยสุวรรณ               พ.ศ.  2521 - 2526
  3. นางประภัสศรี              ฉายศรีวรรณ               พ.ศ.  2526 - 2529
  4. นางสาวชูจิต               เด็ดแก้ว                    พ.ศ.  2529 - 2539
  5. นายคำพันธ์                ป้องปาน                   พ.ศ.  2539 - 2542
  6. นายปรีชา                  จ้อยนุแสง                  พ.ศ.  2542 – 2555
  7. นายประครอง              พันธุ์พรหม                  พ.ศ.  2555  - ปัจจุบัน

  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  เปิดสอนระดับการศึกษาปฐมวัย  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

  เว็บไซต์ของโรงเรียน  http://www.anubanudontani.ac.th

  Email – web @ anubanudon.ac.th

  ที่ตั้งและอาณาเขต

  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  ตั้งอยู่เลขที่ 101 ถนนศรีสุข  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  (41000)

  ทิศเหนือ                   จดถนนศรีสุข 

  ทิศใต้                       จดโรงเรียนสตรีราชินูทิศ 

  ทิศตะวันออก              จดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 

  บ้านพักอัยการและบ้านพักพัฒนาชุมชน

  ทิศตะวันตก                จดโรงเรียนสตรีราชินูทิศ 

  เนื้อที่ของโรงเรียน

  โรงเรียนมีเนื้อที่            11 ไร่   1 งาน   83  ตารางวา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:35:23 น.

โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4224-4269 อีเมล์: anubanudon@anud.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สิทธิ แก้วรอด โทรศัพท์: 0817089477 อีเมล์: kawrot@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]