โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

  1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ทิพชัย                           ชั้น ป.6/11                     ประธานนักเรียน
  2. เด็กหญิงดลณภัทร  แก้วก่อเกียรติ                ชั้น ป.6/11                      รองประธานนักเรียน
  3. เด็กหญิงพรพิชชา  เบ้าหล่อเพชร                 ชั้น ป.6/8                        เลขานุการคณะกรรมการนักเรียน
  4. เด็กหญิงสิริกร  เค้าสิม                                  ชั้น ป.6/11                      คณะกรรมการ
  5. เด็กหญิงพิชญนันท์  จินดา                           ชั้น ป.6/11                      คณะกรรมการ
  6.  เด็กหญิงธรรมวิสาข์  จันแดง                       ชั้น ป.6/11                      คณะกรรมการ
  7. เด็กหญิงสโรชา  ฤทธิศร                              ชั้น ป.6/11                      คณะกรรมการ
  8. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สระแก้ว                        ชั้น ป.6/11                      คณะกรรมการ
  9. เด็กหญิงสุญาดา  คำสีลา                            ชั้น ป.6/11                       คณะกรรมการ
  10. เด็กชายวสุพล  นามโคตร                            ชั้น ป.6/11                       คณะกรรมการ
  11. เด็กชายณัฐพล  คิดสง่า                              ชั้น ป.6/11                        คณะกรรมการ
  12. เด็กชายอติกันต์  สุวัณณกีฎะ                      ชั้น ป.6/11                        คณะกรรมการ
  13. เด็กชายศาสตรพล  ชวนานุรักษ์                  ชั้น ป.6/11                       คณะกรรมการ
  14. เด็กชายนิธิภัทร์  อุทัย                                ชั้น ป.6/11                        คณะกรรมการ
  15. เด็กชายอุกฤษฎ์  ศรีภาพงศ์เวช                  ชั้น ป.6/11                        คณะกรรมการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:35:23 น.

โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4224-4269 อีเมล์: anubanudon@anud.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สิทธิ แก้วรอด โทรศัพท์: 0817089477 อีเมล์: kawrot@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]