โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ภายในปี พ.ศ.  2558  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี บริหารแบบมีส่วนร่วม เรียนรู้คู่ ไอ ซี ที เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สานฝันสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:35:23 น.

โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4224-4269 อีเมล์: anubanudon@anud.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สิทธิ แก้วรอด โทรศัพท์: 0817089477 อีเมล์: kawrot@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]