โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1


ประวัติโรงเรียนบ้านคำกลิ้ง

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ น.

ไม่พบข้อมูล
นายอาทิตย์ ตะรุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคำกลิ้ง
นายวัฒนศักดิ์ คอนดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคำกลิ้ง

นางกานดา ปาณะวงศ์
นางพรทิพย์ อนันต์เจริญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

00014
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4234-1575 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณัฏฐพิชา เลิศกวินอนันต์ โทรศัพท์: 0814858225 อีเมล์: mayanant@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ