โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  นายสม  จิตศักดิ์และชาวบ้านได้จัดตั้งขึ้น  โดยอาศัยเรียนที่ศาลาวัด  เมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ.2501

  -                   พ.ศ. 2501 – พ.ศ. 2502  ชาวบ้านได้สละทุนทรัพย์สร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 พิเศษ  3  ห้องเรียน  1  หลังในที่ดินของโรงเรียนสิ้นงบประมาณ  30,000  บาท  ปูพื้นและมุงหลังคา  ต่อมาได้รับงบประมาณเพื่อกั้นห้องพร้อมทั้งตั้งวงกบประตูหน้าต่าง

  -                   พ.ศ.2513  นายแสวง  พิบูลสราวุธ  ส.ส.อุดรธานี  บริจาคบานประตูหน้าต่างให้

  -                   พ.ศ.2517  ย้ายที่ตั้งจากเดิมมาตั้งอยู่ในที่ปัจจุบัน

  -                   พ.ศ.2518  ได้รับงบประมาณทำเพดาน  กั้นห้อง  ทำบันได  2  ที่ และจัดทำรางน้ำ

  -                   พ.ศ.2521  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  1  หลัง  3  ที่

  -                   พ.ศ.2522  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ

  จำนวน  1  หลัง  3  ห้องเรียน

  -                   พ.ศ.2523 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน ป.1 ซ ชั้นล่าง  3 ห้องเรียนและเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  -                   พ.ศ.2525  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์  1  หลัง  ส้วม  1  หลัง  3  ที่  พร้อมที่ปัสสาวะ

  -                   พ.ศ.2529  คณะครู  ชาวบ้านและทางวัดได้ร่วมบริจาคทรัพย์สร้างแท่นพระพุทธรูป  พร้อมซุ้มประตูหน้าโรงเรียน

  -                   พ.ศ.2540  ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33   1  ชุด

  -                   พ.ศ.2542  เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล  คณะครูและชาวบ้านสร้างรั้วคอนกรีตหน้าโรงเรียน

  -                   พ.ศ.2546  คณะผ้าป่าสามัคคีของชาวบ้าน  ได้มอบเงินจัดสร้างสนามตะกร้อและสนามวอลเลย์บอลคอนกรีตและจัดสร้างอาคารธารน้ำใจ เพื่อใช้เป็นห้องเรียนระดับอนุบาล  1  หลัง

  -                   พ.ศ.2547  ชาวบ้านร่วมกับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพฯ  ได้จัดสร้างอาคารห้องสมุด

   ขนาด  6  x 12  เมตร  1  หลัง

  -                   พ.ศ.2549 ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ   ทาสี     ซ่อมแซมประตูหน้าต่าง 

  ทำรางรับน้ำฝน

  -                   พ.ศ.2542  ได้รับบริจาค  โทรทัศน์  วีดีโอ  คอมพิวเตอร์และเครื่องโรเนียว  จากผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนการศึกษา

  -                   พ.ศ.2543  ได้รับบริจาคห้องสหกรณ์  จากพระครูนิวิฐสังฆการ  ได้รับรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาและทักษะขบวนการทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5-6  ระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับอำเภอ  ชนะเลิศกรรมการโรงเรียนผู้มีผลงานดีเด่นระดับกลุ่มโรงเรียนและรองชนะเลิศอันดับที่2     ของอำเภอหนอง

        วัวซอ  ชนะเลิศประเภทโรงเรียนที่จัดธรรมนูญโรงเรียนดีเด่นระดับกลุ่มโรงเรียนและรองชนะเลิศอันดับ   1

         ระดับอำเภอ

  -                   พ.ศ.2544ได้รับการสนับสนุนสนามกีฬาบาสเกตบอลจากการกีฬาแห่งประเทศไทยงบประมาณ170,000  บาท

  -      พ.ศ.2545  คณะครู – ชาวบ้าน  ได้จัดหางบประมาณก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศใต้

  -                   พ.ศ. 2544 ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทโรงเรียนที่จัดธรรมนูญโรงเรียนดีเด่น ระดับ อำเภอ

  -                   พ.ศ. 2545 คณะครูชาวบ้าน ได้จัดหางบประมาณก่อสร้างรั้วคอนกรีต ด้านทิศใต้

  -                   พ.ศ. 2546 ได้รับการบริจาคจัดทำรั้วคอนกรีต จากชาวบ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 7 โดยการนำของ

          พ.ต.ท.  จักรภล  เพ็งมอ   ได้จัดทำผ้าป่าและมอบให้โรงเรียนเป็นเงิน  จำนวน  50,000  บาท

   

                  ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  2  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในปีการศึกษา  2562   ดังนี้

                  1.    นางอรวรรณ ปราบศัตรู            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน

                  2.    นายธงชัย พิลาดิษฐ                ครู

                  3.    นางสาวมะลิวัลย์ มะรี               ครูผู้ช่วย

                  4.    นางสาวธิศวรรณ สุธน              ครูพนักงานราชการ

                  5.    นางสาววราภรณ์ กัปโก            ครูอัตราจ้าง

                  6.    นายอาทิตย์ ลีบาง                   ครูอัตราจ้าง       

                  7.    นางสาวธิดาภรณ์  ศิริบุตร         ครูธุรการ

               

               

   สีประจำโรงเรียน               น้ำเงิน – ขาว

   อักษรย่อของโรงเรียน        น.บ.ง.

   ปรัชญาของโรงเรียน          ปัญญาพลํ ภเวย ย  ปัญญาเป็นพลังของคน

   คำขวัญของโรงเรียน         สร้างวิสัยทัศน์ เร่งรัดสู่มาตรฐาน วิชาการนำหน้า กีฬาเป็นหนึ่ง ซาบซึ้งคุณธรรม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-12 14:34:19 น.

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4225-0477 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: รัศมี อ่อนบัวขาว โทรศัพท์: 0611140709 อีเมล์: rassameebancha@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]