โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน

 

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  นายสม  จิตศักดิ์และชาวบ้านได้จัดตั้งขึ้น  โดยอาศัยเรียนที่ศาลาวัด  เมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ.2501

-                   พ.ศ. 2501 – พ.ศ. 2502  ชาวบ้านได้สละทุนทรัพย์สร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 พิเศษ  3  ห้องเรียน  1  หลังในที่ดินของโรงเรียนสิ้นงบประมาณ  30,000  บาท  ปูพื้นและมุงหลังคา  ต่อมาได้รับงบประมาณเพื่อกั้นห้องพร้อมทั้งตั้งวงกบประตูหน้าต่าง

-                   พ.ศ.2513  นายแสวง  พิบูลสราวุธ  ส.ส.อุดรธานี  บริจาคบานประตูหน้าต่างให้

-                   พ.ศ.2517  ย้ายที่ตั้งจากเดิมมาตั้งอยู่ในที่ปัจจุบัน

-                   พ.ศ.2518  ได้รับงบประมาณทำเพดาน  กั้นห้อง  ทำบันได  2  ที่ และจัดทำรางน้ำ

-                   พ.ศ.2521  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  1  หลัง  3  ที่

-                   พ.ศ.2522  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ

จำนวน  1  หลัง  3  ห้องเรียน

-                   พ.ศ.2523 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน ป.1 ซ ชั้นล่าง  3 ห้องเรียนและเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

-                   พ.ศ.2525  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์  1  หลัง  ส้วม  1  หลัง  3  ที่  พร้อมที่ปัสสาวะ

-                   พ.ศ.2529  คณะครู  ชาวบ้านและทางวัดได้ร่วมบริจาคทรัพย์สร้างแท่นพระพุทธรูป  พร้อมซุ้มประตูหน้าโรงเรียน

-                   พ.ศ.2540  ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33   1  ชุด

-                   พ.ศ.2542  เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล  คณะครูและชาวบ้านสร้างรั้วคอนกรีตหน้าโรงเรียน

-                   พ.ศ.2546  คณะผ้าป่าสามัคคีของชาวบ้าน  ได้มอบเงินจัดสร้างสนามตะกร้อและสนามวอลเลย์บอลคอนกรีตและจัดสร้างอาคารธารน้ำใจ เพื่อใช้เป็นห้องเรียนระดับอนุบาล  1  หลัง

-                   พ.ศ.2547  ชาวบ้านร่วมกับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพฯ  ได้จัดสร้างอาคารห้องสมุด

 ขนาด  6  x 12  เมตร  1  หลัง

-                   พ.ศ.2549 ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ   ทาสี     ซ่อมแซมประตูหน้าต่าง 

ทำรางรับน้ำฝน

-                   พ.ศ.2542  ได้รับบริจาค  โทรทัศน์  วีดีโอ  คอมพิวเตอร์และเครื่องโรเนียว  จากผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนการศึกษา

-                   พ.ศ.2543  ได้รับบริจาคห้องสหกรณ์  จากพระครูนิวิฐสังฆการ  ได้รับรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาและทักษะขบวนการทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5-6  ระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับอำเภอ  ชนะเลิศกรรมการโรงเรียนผู้มีผลงานดีเด่นระดับกลุ่มโรงเรียนและรองชนะเลิศอันดับที่2     ของอำเภอหนอง

      วัวซอ  ชนะเลิศประเภทโรงเรียนที่จัดธรรมนูญโรงเรียนดีเด่นระดับกลุ่มโรงเรียนและรองชนะเลิศอันดับ   1

       ระดับอำเภอ

-                   พ.ศ.2544ได้รับการสนับสนุนสนามกีฬาบาสเกตบอลจากการกีฬาแห่งประเทศไทยงบประมาณ170,000  บาท

-      พ.ศ.2545  คณะครู – ชาวบ้าน  ได้จัดหางบประมาณก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศใต้

-                   พ.ศ. 2544 ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทโรงเรียนที่จัดธรรมนูญโรงเรียนดีเด่น ระดับ อำเภอ

-                   พ.ศ. 2545 คณะครูชาวบ้าน ได้จัดหางบประมาณก่อสร้างรั้วคอนกรีต ด้านทิศใต้

-                   พ.ศ. 2546 ได้รับการบริจาคจัดทำรั้วคอนกรีต จากชาวบ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 7 โดยการนำของ

        พ.ต.ทใ  จักรภล  เพ็งมอ   ได้จัดทำผ้าป่าและมอบให้โรงเรียนเป็นเงิน  จำนวน  50,000  บาท

 

                ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีข้าราชการครูทำการสอนในปีการศึกษา  2554   ดังนี้

                1.    นายพลชัย อุปลี                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน

                2.    นายอ้วน   ภู่เรียนคู่                  ครู  ค.ศ.3 / ชำนาญการพิเศษ

                3.    นายธีระ   สุวะพงษ์                  ครู  ค.ศ.2 / ชำนาญการ

                4.    นางเกษฎา สีดาบุตร               ครู ค.ศ.1                  

                5.    นายธงชัย พิลาดิษฐ                ครูผู้ช่วย                               

 

 สีประจำโรงเรียน               น้ำเงิน – ขาว

 อักษรย่อของโรงเรียน        น.บ.ง.

 ปรัชญาของโรงเรียน          ปัญญาพลํ ภเวย ย  ปัญญาเป็นพลังของคน

 คำขวัญของโรงเรียน         สร้างวิสัยทัศน์ เร่งรัดสู่มาตรฐาน วิชาการนำหน้า กีฬาเป็นหนึ่ง ซาบซึ้งคุณธรรม

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-02-06 13:14:03 น.

นายพลชัย อุปลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองบัวเงินสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,710
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4225-0477 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายธงชัย พิลาดิษฐ โทรศัพท์: 0897903639 อีเมล์: philadit@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]