โรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
ประวัติโรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง

 

          โรงเรียนบ้านโนนนาสร้างตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130   มีเนือ้ที่ทั้งหมด 9 ไร่  3 งาน 33 ตารางวา 

ได้จากการบริจาคโดย นายเส็ง  ชนะสะแบง  ผู้ใหญ่บ้านคนแรกพร้อมด้วยชาวบ้านร่วมจัดหาให้เป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง

และทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียนเมื่อ 1 พฤษภาคม 2517 โดยนายอำเภอหนองหาน คือ นายประศาสน์  สุวรรณคำเป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วย นายจอม  อนันโสภณ หัวหน้าหมวดการศึกษามีนาย ธำรง  สุวรรณโสภา เป็นครูใหญ่คนแรกเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พ.ศ.2519

ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ เขตบริการของโรงเรียนมี 2 หมู่บ้าน คือ บ้านนาสร้าง หมู่ที่ 6 และ บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 8

ปัจจุบัน จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา 2 ห้องเรียน และ ระดับประถมศึกษา 6 ห้องเรียน รวม 8 ห้องเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นางธัญณลักษณ์ บุญพูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนนาสร้าง

นางนิตยา มัฆนาโส
นายเทอดศักดิ์ มัฆนาโส

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

942
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0-4220-9324 อีเมล์: non_nasang@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นางธัญณลักษม์ บุญพูล โทรศัพท์: 00819640140 อีเมล์: thannanon@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]