• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ดต.บุญลือ

  สีรอด

  087-225-5527

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายบัญชา

  ตะวงษา

  081-739-6554

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายคำพาย

  สมสาย

  085-002-5813

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายยศนนท์

  คันธี

  082-132-4192

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายครอง

  เรืองประทีบ

  087-490-9079

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายอนุชาติ

  ไชยศรี

  087-865-5784

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายวัฒนา

  ปากแก้ว

  088-302-0105

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายไทย

  มั่นคง

  085-168-9195

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  นายปริญญา

  บัวภาเรือง

  089-214-8011

  ผู้แทนผู้ปกครองส่วนท้องถิ่น

  ๑๐

  จอ.กฤษณะ

  อุ่นแสง

   

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  ๑๑

  นายเพ็ชร

  โสภารักษ์

  081-262-0183

  ผู้แทนครู

  ๑๒

  นางบัวพันธุ์

  จันทะเนาว์

  080420-3881

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  ๑๓

  นายสวัสดิ์

  อุ่นเที่ยว

  087-219-6349

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  ๑๔

  นายปรีชา

  สงสาร

  084-798-8552

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  ๑๕

  นายลำเพย

  พิเคราะห์แนะ

  081-051-8520

  ผู้อำนวยการสถาศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-19 23:51:31 น.

โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โทรศัพท์: 042257105 อีเมล์: 1041680888@pracharath.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: วชิระ ภูมิเลิศ โทรศัพท์: 0855619860 อีเมล์: wachira.p@obec.moe.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]