โรงเรียนบ้านโคกงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •           ประวัติของสถานศึกษา

    ประวัติโดยย่อ  โรงเรียนบ้านโคกงามตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2489  โดย  นายเสถียร  นครวาจา  นายอำเภอด่านซ้าย  เป็นผู้ตั้ง  นายมา  ประเสริฐสุด  ศึกษาธิการอำเภอได้มาเป็นประธานในการเปิดเรียนวันแรก  สถานที่เล่าเรียนเมื่อแรกผู้ปกครองนักเรียนในหมู่บ้านได้ช่วยกันปลูกอาคารเรียนชั่วคราวเปิดสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โดยมี นายน่าน  คำสมบัติ  เป็นครูใหญ่ คนเดียว ลำดับต่อมาเมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2493  ทางอำเภอได้แต่งตั้ง  นายบุญปัน  อรรคสูรย์  มาดำรงตำแหน่งครูสายผู้สอน  เมื่อวันที่  4  สิงหาคม  2493  นายน่าน  คำสมบัติ  ได้รับแต่งตั้งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านแก่งม่วง  และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านโคกงาม  คือ  นายสละ  หุมอาจ  โดยมาดำรงตำแหน่ง  เมื่อวันที่  6  กันยายน  2493  ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่บ้านวังบอน  นายเจียร พรหมรักษา  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่   ต่อมา นายพุ่ม  พรหมจักร  ครูใหญ่  นายเฉลิม  คำพิมพา  อาจารย์ใหญ่  นายสมาน  ศรีวิชา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกงาม และคนปัจจุบัน นายปรีชา ทัพใหญ่ ผุู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกงาม

          

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-08 11:32:26 น.

โรงเรียนบ้านโคกงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 042078076 อีเมล์: supreeneetomtam@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุปราณี รุ่งเรือง โทรศัพท์: 0817683639 อีเมล์: Supraneetomtam@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]