โรงเรียนบ้านโคกงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกงาม

              ตำบลโคกงาม  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

  1.  นายสะอาด  เนธิบุตร               ประธานกรรมการฯ              ผู้ทรงคุณวุฒิ

  2.  นายชัยยันต์    พรหมดี            รองประธาน                        ผู้แทนองค์กรศาสนา

  3.  นายศุภชัย  พรหมมาวัน          รองประธาน                        ผู้ทรงคุณวุฒิ

  4.  นายอยู่  ขุนนุบาล                   กรรมการ                            ผู้แทนองค์กรชุมชน

  5.  นายบุญเลี้ยง  บุตรดา             กรรมการ                            ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

  6.  นางบุบผา วังคีรี                     กรรมการ                             ผู้แทนผู้ปกครอง

  7.  นางรุ้ง  สุภาษิ                         กรรมการ                            ผู้แทนศิษย์เก่า

  8.  นางธนิตตา  วิจิตรปัญญา        กรรมการ                            ผู้แทนครู

  9.  นายปรีชา  ทัพใหญ่                กรรมการและเลขานุการ     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกงาม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-08 11:32:26 น.

โรงเรียนบ้านโคกงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 042078076 อีเมล์: supreeneetomtam@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุปราณี รุ่งเรือง โทรศัพท์: 0817683639 อีเมล์: Supraneetomtam@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]