โรงเรียนบ้านโคกงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกงาม

  1.  เด็กหญิงชลิตา  ฤทธิศักดิ์                       ประธาน

  2.  เด็กหญิงปภาวรินทร์  ธรฤทธิ์                  รองประธาน

  3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วังคีรี                       เลขานุการ

  4.  เด็กหญิงเจนจิรา  วังคีรี                           การศึกษา

  5.  เด็กหญิงปิยฉัตร  พรมมาวัน                     สาธารณสุข

  6.  เด็กชายสิรภัทร  พรหมรักษา                   ศาสนา

  7.  เด็กหญิงอรสินี  หอมใหญ่                        เกษตรและสหกรณ์

  8.  เด็กชายฤทธิชัย  พรมมาวัน                     ฝ่ายปกครอง

  9.  เด็กหญิงพัชราภา  นนทะโคตร                 หัวหน้ากลุ่มสี

  10.  เด็กหญิงนลินนิภา  คำแก้ว                     ควบคุมเสียง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:25:50 น.

โรงเรียนบ้านโคกงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 042078076 อีเมล์: supreeneetomtam@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ร้อยตรีสุทิน ทองปั้น โทรศัพท์: 0899405969 อีเมล์: suthin.2505@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]