โรงเรียนบ้านโคกงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์  (Vision)

        โรงเรียนบ้านโคกงาม เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานระดับชาติ ให้โอกาสผู้เรียน ควบคู่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชน และองค์กรภายนอก ในระยะแผนพัฒนาฉบับที่  3  (พ.ศ. 2553 - 2556)

                                                                                                                                                ปรัชญา

                                                                                                         Education  for  all : การศึกษาเพื่อมวลมนุษยชาติ

                                                                                                                                                คำขวัญ

                                                                                                                      " รู้รัก  สามัคคี   มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม"


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:25:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปรีชา ทัพใหญ่
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสิรินทร์ นรินทร์

 • นางสุปราณี รุ่งเรืองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,138
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 042078076 อีเมล์: supreeneetomtam@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรีชา ทัพใหญ่ โทรศัพท์: 0817497577 อีเมล์: p.tapyai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]