โรงเรียนบ้านห้วยตาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

   

  ประวัติโรงเรียน

                                  ประวัติโดยสังเขป   โรงเรียนบ้านห้วยตาด  ก่อตั้งเมื่อวนที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๔๘๓  โดยคณะครูและชาวบ้าน  มีนายอำเภอด่านซ้าย  เป็นผู้รับรองในการ

  จัดตั้งโรงเรียน มีนายวิรัช  นนทะโคตร  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก  โรงเรียนตั้งอยู่ในหมู่บ้าน  และอาศัยบ้านร้าง เป็นสถานที่เล่าเรียน  จัดการศึกษาเป็น  ๔  ชั้นเรียน 

  คือ  ชั้น  ป.๑ – ป.๔   วันที่   ๔  พฤษภาคม   ๒๔๙๒    ได้ย้ายจากโรงเรียนเดิมในหมู่บ้าน  มาตั้งอยู่ริมถนน  ทางทิศใต้  ห่างจากหมู่บ้านประมาณ  ๑๐๐  เมตร

                                  ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๓  ได้โอนจากสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กระทรวงมหาดไทย  ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

  กระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

                                  ปี พ.ศ. ๒๕๔๒  โรงเรียนได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เปิดขยายชั้นเรียน  ในระดับชั้นมัธยมตอนต้น  คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  

  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ เพื่อเป็นการขยายโอกาสสำหรับเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา  ให้ได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

                                  ปี  พ.ศ. ๒๕๔๖  โรงเรียนได้ยุบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เพื่อหลอมรวมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาใกล้เคียง  ตามนโยบายหลอมรวมโรงเรียนและชั้นเรียนขนาดเล็ก

                                  ปี พ.ศ. ๒๕๔๗  โรงเรียนโอนสังกัดจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ 

  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ    การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

                                  ปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านห้วยตาด  จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑

  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 

                       ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ   นายสมร  กำเนิด   ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาด   ครูผู้สอน  3  คน นักการภารโรง  1  คน        

   

   

   

   

    


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:25:50 น.

โรงเรียนบ้านห้วยตาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 042884070 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางนงนุช แก้วไชยะ โทรศัพท์: 088-5606667 อีเมล์: nongnuj.kchaiya@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]