โรงเรียนบ้านห้วยตาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • โรงเรียนบ้านห้วยตาด    ปีการศึกษา  ๒๕๖๐

   

  ประธานนักเรียน

                                                                                                                                           เด็กหญิงพัชรี  ภูคัง     

  รองประธานนักเรียน                                             รองประธานนักเรียน

  เด็กหญิงพิชญาฎา  หนูยิ้มซ้าย                      เด็กหญิงกนกวรรณ  โสประดิษฐ์

   

  กรรมการฝ่ายกิจกรรม

  เด็กหญิงวรัญญา  หุมอาจ

  กรรมการฝ่ายวิชาการ

  เด็กชายบารมี  บุญอาจ

  กรรมการฝ่ายพัฒนา

  เด็กหญิงสุชาดา  ศรีประเสริฐ์

   

  เลขานุการ

  เด็กหญิงธิดารัตน์  สุคงเจริญ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:25:50 น.

โรงเรียนบ้านห้วยตาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 042884070 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางนงนุช แก้วไชยะ โทรศัพท์: 088-5606667 อีเมล์: nongnuj.kchaiya@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]