โรงเรียนบ้านหัวฝาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๑.  นายวีระ  โสประดิษฐ                                                           ประธานกรรมการ

  ๒.  นายสุพัตร  พรมมาวัน                   ผู้แทนผู้ปกครอง                     กรรมการ

  ๓.  นายสมยศ  มชะศรี                       ผู้แทนครู                             กรรมการ

  ๔.  นายสะท้าน  โสประดิษฐ                 ผู้แทนองค์กรชุมชน                  กรรมการ

  ๕.  นายเสงี่ยม  แก้วทน                      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

  ๖.  นางราตรี  พรหมมาวัน                   ผู้แทนศิษย์เก่า                       กรรมการ

  ๗.  นายพิเชษฐ์  พรหมรักษา                 ผู้แทนพระภิกษุ/องค์กรศาสนา     กรรมการ

  ๘.  นางระเบียบ  แก้วแจ่ม                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  ๙.  นายบพิตร  คำมูล                        ผู้อำนวยการสถานศึกษา            กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:25:50 น.

โรงเรียนบ้านหัวฝาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายบพิตร คำมูล โทรศัพท์: 0610303078 อีเมล์: Masawadi.moei@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]