โรงเรียนบ้านถ้ำพระ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1.  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
  2.  ส่งเสริมสนับสนุนการเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั้งองค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้ปกครองและชุมชน
  3. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  4. ปลูกฝัง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลสิ่งเสพติด

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:25:50 น.

โรงเรียนบ้านถ้ำพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 0951678683 อีเมล์: tumpha_loei3@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สันติศักดิ์ บุญกิจ โทรศัพท์: 0863237995 อีเมล์: santisak2521@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]