โรงเรียนบ้านถ้ำพระ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •    โรงเรียนบ้านถ้ำพระ  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นสถานศึกษาเน้นการพัฒนาผู้เรียน  ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ใฝ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่การนำเทคโนโลยี พัฒนากระบวนการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคู่หลักธรรมา ภิบาล  ประสานทุกกระบวนการจัดการศึกษา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:25:50 น.

โรงเรียนบ้านถ้ำพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 0951678683 อีเมล์: tumpha_loei3@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สันติศักดิ์ บุญกิจ โทรศัพท์: 0863237995 อีเมล์: santisak2521@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]