โรงเรียนบ้านแก่วตาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •            ประวัติสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านแก่วตาว(อิปุ่ม)    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย    เขต ๓  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่หมู่ที่  11   ตำบล   อิปุ่ม   อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  เปิดทำการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2518  มีเนื้อที่  5 ไร่  2 งาน 30  ตารางวา สีประจำโรงเรียนแดง-ขาว โรงเรียนบ้านแก่วตาว  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก   เปิดทำการสอน  2  ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา  จำนวน  2  ห้องเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน  6 ห้องเรียน ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแก่วตาว  มีผู้บริหาร คือ นางสาวจุฑามาศ พลซา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน   ครูผู้สอน  จำนวน  3  คน    ครูอัตราจ้าง  1  คน นักการภารโรง 1คน ครูธุรการ  1  คน

    มีนักเรียนทั้งหมด 37  คน  เป็นนักเรียนชาย  18  คน นักเรียนหญิง  19    คน

              1.2  ที่ตั้ง หมู่ 11 ตำบล อิปุ่ม  อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3  โทร 081-0533480  โทรสาร…-…..e-mail -  เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้น ป.6

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:25:50 น.

โรงเรียนบ้านแก่วตาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 042870330 อีเมล์: katwee_loei3@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพันธ์ทิพย์ ทองอ่าง โทรศัพท์: 0857609283 อีเมล์: pon3234@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]