โรงเรียนบ้านแก่วตาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ที่

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  ลายมือชื่อ

  หมายเหตุ

  1

  นายบุญเพ็ง เลียงกาทิพย์

  ประธานกรรมการ

  บุญเพ็ง เลียงกาทิพย์

   

  2

  นายสุดไกล พิมพ์เสนา

  กรรมการ

  สุดไกล พิมพ์เสนา

   

  3

  นางสาวเกศราภรณ์ หาสิงทอง

  กรรมการ

  เกศราภรณ์ หาสิงทอง

   

  4

  นายสำเร็จ กุลมะโน

  กรรมการ

  สำเร็จ กุลมะโน

   

  5

  นายราม พิมพ์เสนา

  กรรมการ

  ราม พิมพ์เสนา

   

  6

  นายเจษฎา เลียงกาทิพย์

  กรรมการ

  เจษฎา เลียงกาทิพย์

   

  7

  นายพอย กันยาประสิทธิ์

  กรรมการ

  พอย กันยาประสิทธิ์

   

  8

  นายบุญทัย โพธิ์พันเรือ

  กรรมการ

  บุญทัย โพธิ์พันเรือ

   

  9

  นางจุฑามาศ พลซา

  กรรมการและเลขานุการ

  จุฑามาศ พลซา

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:25:50 น.

โรงเรียนบ้านแก่วตาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 042870330 อีเมล์: katwee_loei3@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพันธ์ทิพย์ ทองอ่าง โทรศัพท์: 0857609283 อีเมล์: pon3234@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]