โรงเรียนบ้านแก่วตาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
  1. ด.ญ.วาสนา กันยาประสิทธิ์                            เป็น  ประธานนักเรียน
  2. ด.ช.จักรพันธ์  พิมพ์เสนา                               เป็น  รองประธานนักเรียน
  3. ด.ช.วิทวัตร  พรมโสภา                                 เป็น  กรรมการ
  4. ด.ญ.ศศิธร  กันยาประสิทธิ์                             เป็น  กรรมการ
  5. ด.ญ.ศุภิสรา  ศิริ                                         เป็น กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:25:50 น.

โรงเรียนบ้านแก่วตาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 042870330 อีเมล์: katwee_loei3@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพันธ์ทิพย์ ทองอ่าง โทรศัพท์: 0857609283 อีเมล์: pon3234@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]